• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Duże zmiany dla kierowców. Co się zmieni 17 września?

mJ
16 września 2022, godz. 11:30 
Od 17 września w życie wchodzą znowelizowane przepisy. Będzie drożej. Od 17 września w życie wchodzą znowelizowane przepisy. Będzie drożej.

17 września 2022 r. to kolejny bardzo ważny dzień dla kierowców. W życie wejdą zmienione, bardziej zaostrzone przepisy. W tym tekście dowiecie się, co od soboty czeka zmotoryzowanych.
Czy często przekraczasz dozwoloną prędkość?

Według policji od soboty łatwiej będzie stracić prawo jazdy. I rzeczywiście, konsekwencje nieprzestrzegania nowych, zaostrzonych przepisów mogą być bardzo nieprzyjemne.

Kluczowe zmiany dla kierowców od 17 września 2022 r., to:
 • za wybrane wykroczenia kierowca będzie mógł otrzymać nawet 15 punktów karnych, które kasowane będą dopiero po dwóch lat, a nie po roku jak do tej pory;
 • nie będzie możliwości zredukowania liczby punktów karnych poprzez odbycie kursu w PORD;
 • recydywiści zapłacą za wykroczenie podwójną stawkę;
 • w nowym taryfikatorze pojawią się bardziej surowe kary za: przekroczenie dopuszczalnej prędkości, niewłaściwe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy wjechanie na przejazd kolejowy już po opuszczeniu barier lub zapaleniu się sygnału świetlnego.

Kolejne zmiany w taryfikatorze. Niektórzy zapłacą podwójnieNowe przepisy dla kierowców 2022: wykroczenia za 15 punktów karnychZnowelizowane przepisy nie dotyczą jedynie wysokości kar pieniężnych, ale także punktów karnych. Wyszczególniono kilkadziesiąt wykroczeń, za które kierujący pojazdem otrzyma na swoje konto aż 15 punktów karnych. Dopuszczając się jednego takiego przewinienia, kierowca z czystym dotąd kontem mocno zbliży się do dopuszczalnego limitu punktów karnych, który wynosi aktualnie 24 punkty (dla osób posiadających prawo jazdy krócej niż 12 miesięcy, ta granica wynosi 20 punktów). Przekroczenie tej magicznej bariery wiąże się z utratą uprawnień do kierowania pojazdem.

Do tej pory poniższe wykroczenia "nagradzane" były 10 punktami karnymi. Od soboty stawka wzrośnie do 15 punktów.

Punkty karne 2022 - 15 punktów karnych za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o powyżej 70 km/h
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej

Punkty karne bez redukcji. Kasowanie po dwóch latachNa starych zasadach kierowca, który zbliżał się do wspomnianej wyżej, niebezpiecznej granicy 24 punktów karnych, miał możliwość zredukowania ich liczby o 6 punktów poprzez odbycie szkolenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Teraz już takiej możliwości nie ma. Więcej na ten temat przeczytacie w oddzielnym artykule:

Koniec z redukcją punktów karnychCo więcej, zdobyte punkty karne będą kasowane nie po roku, jak dotąd, a po dwóch latach. I to wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego opłacenia mandatu.

Zmiany dla kierowców od września 2022: recydywa stawka x2Od soboty obowiązywać będzie lista najbardziej niebezpiecznych wykroczeń, za które recydywiści zapłacą podwójnie. Stanie się tak w momencie, gdy kierowca po pierwszym złamaniu przepisów powtórzy swój wybryk w ciągu kolejnych dwóch lat. Wówczas grzywna będzie liczona razy dwa (liczba punktów karnych nie zostanie podwojona). Najwyższa kara wynieść może zatem 5 tys. zł za przekroczenie dozwolonej prędkości o 71 km/h i więcej.

17 września art. 38 Kodeksu wykroczeń zostanie wzbogacony o paragraf dotyczący recydywistów. Ustawa brzmi następująco:

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie, wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Dolna granica to oczywiście aktualnie obowiązująca stawka za wykroczenie.

Taryfikator mandatów - lista najniebezpieczniejszych wykroczeń składa się z ponad 20 przewinień, poniżej publikujemy kilka z nich:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie - 1,5 tys. zł / recydywa - 3 tys. zł
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1,5 tys. zł / recydywa 3 tys. zł
 • złamanie zakazu wyprzedzania - 1 tys. zł / recydywa - 2 tys. zł
 • wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu czerwonego światła - 2 tys. zł / recydywa - 4 tys. zł
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1,5 tys. zł / recydywa - 3 tys. zł
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka - 2,5 tys. zł / recydywa - 5 tys. zł

Podwójne stawki w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości obowiązują od pułapu 31 km/h.

Ubezpieczalnie uzyskały dostęp do punktów karnych kierowców

mJ

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (395)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Sprawdź się

Firma JD Kulej to przedstawiciel marek:

 

Najczęściej czytane