Wiadomości

stat

Kolizja drogowa. Jak dochodzić swoich praw?

Kolizja drogowa jest stresującym zdarzeniem, zwłaszcza jeżeli jesteśmy stroną poszkodowaną. Zanim rozpoczniemy proces ubiegania się o odszkodowanie, sprawdźmy, o czym warto wiedzieć.
Kolizja drogowa jest stresującym zdarzeniem, zwłaszcza jeżeli jesteśmy stroną poszkodowaną. Zanim rozpoczniemy proces ubiegania się o odszkodowanie, sprawdźmy, o czym warto wiedzieć. fot.fotolia/Kwangmoo

Kolizja drogowa jest zazwyczaj stresująca, szczególnie w sytuacji, gdy w zdarzeniu jesteśmy stroną poszkodowaną. Wszelkie szkody w naszym mniemaniu ma pokryć odszkodowanie, ale żeby je uzyskać w maksymalnej kwocie, warto dobrze wiedzieć, co nam się należy i jak o to walczyć.Czy byłeś kiedyś uczestnikiem wypadku lub kolizji drogowej?

tak, kilka razy

30%

tak, byłem stroną poszkodowaną w wypadku

25%

sam spowodowałem wypadek

2%

tak, ale była to tylko drobna stłuczka

28%

na szczęście nie

15%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 203
Powinniśmy się skupić na dwóch istotnych kwestiach: szkodzie majątkowej oraz osobowej.

- W wyniku wypadku lub kolizji drogowej poszkodowany może doznać zarówno szkody majątkowej, jak i niemajątkowej, której nie sposób wyrazić w pieniądzu, bo dotyczy subiektywnych odczuć osoby poszkodowanej, czyli cierpienia oraz krzywdy moralnej. Jej naprawieniu służy zadośćuczynienie - wyjaśnia Joanna Zdrojewska, prezes zarządu z Kancelarii Odszkodowawczej Unicover.
Czytaj także: 4,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym ucierpiało pięć osób, w tym troje dzieci (jedno nienarodzone)

Ważne etapy procesu odszkodowawczego

Proces odszkodowawczy składa się z reguły kilku etapów. Po kolizji drogowej szczegółowo badane są wszelkie okoliczności przyczynowo-skutkowe. Dopiero potem otrzymamy decyzję o przyjęciu bądź odmowie odpowiedzialności za szkodę oraz ewentualną wypłatę odszkodowania.

Zakład ubezpieczeń może zdecydować się na przyjęcie odpowiedzialności finansowej za wystąpienie szkody, ale może także odmówić wypłaty odszkodowania. Osoba poszkodowana ma prawo nie zgodzić się z decyzją ubezpieczyciela i dochodzić własnych racji.

- Pierwszym krokiem w tym celu jest zapoznanie się z pełną argumentacją ubezpieczyciela i odwołanie się od tej decyzji drogą pisemną. Jeżeli podjęte przez nas kroki nie doprowadziły do zmiany decyzji ubezpieczyciela, zostaje nam walczyć o swoje prawa na drodze sądowej - tłumaczy Joanna Zdrojewska.
- Ważną rzeczą jest, aby już od samego początku zadbać o właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez dokumentację fotograficzną czy choćby zebranie listy świadków będących na miejscu zdarzenia. W procesie odszkodowawczym występują dwie strony - poszkodowany i sprawca. W zależności od rozmiarów szkody, przebiegu zdarzenia i osób poszkodowanych sprawa może toczyć się na kilku płaszczyznach: karnej, cywilnej i  przedsądowej z ubezpieczycielem - mówi adwokat Wojciech Pancerz.
Szkody majątkowe

Do szkody majątkowej zalicza się przede wszystkim:

- koszty naprawy pojazdu,
- koszt powypadkowego badania technicznego pojazdu,
- koszt wynajmu pojazdu zastępczego,
- koszt zakupu lub naprawy uszkodzonych w wyniku zdarzenia przedmiotów osobistych,
- utracone w wyniku zdarzenia zarobki poszkodowanego oraz inne korzyści.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, przez formularz internetowy na stronie ubezpieczyciela czy e-mail lub drogą pocztową. Towarzystwo ubezpieczeniowe w odpowiedzi poda nam listę wymaganej dokumentacji. Po jej zgromadzeniu i uzupełnieniu ubezpieczyciel zleci oględziny pojazdu, które umożliwią rzeczoznawcy wykonanie kalkulacji naprawy i określenie wysokości szkody. Jeśli będzie to szkoda polegająca na naprawie pojazdu i będzie to opłacalne, towarzystwo wypłaci odszkodowanie w oparciu o kalkulację naprawy.

- W przypadku szkody całkowitej natomiast wypłacona zostanie różnica pomiędzy wartością pojazdu przed zdarzeniem i po zdarzeniu, czyli tak zwana wartość pozostałości. Niestety, wyceny sporządzane na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych w większości mijają się z rzeczywistymi wartościami, gdyż są zaniżane. W przypadku braku zgody z wartością wyceny, można wykonać własną oraz zgłosić reklamację do towarzystwa ubezpieczeniowego. Brak pozytywnego rozwiązania jest powodem do skierowania sprawy na drogę sądową - mówi Radosław Romański z Kancelarii Odszkodowawczej.
Szkody osobowe

Na skutek wypadku spowodowanego przez inną osobę zazwyczaj doznajemy także obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji każdy poszkodowany może oczekiwać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów leczenia, opieki zdrowotnej, zakupu sprzętu medycznego czy zwrotu kosztów rehabilitacji. Oprócz tego poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za utracone dochody w okresie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem. W przypadku bardziej skomplikowanych wypadków, poszkodowany ma także prawo do renty z tytułu utraconych korzyści lub renty z tytułu utraty żywiciela rodziny. W sytuacji wypadku śmiertelnego, najbliżsi ofiary mogą starać się także o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej.

- Postępowanie likwidacyjne z tytułu OC przeprowadzane jest przez zakład ubezpieczeniowy sprawcy wypadku. Likwidacja szkody rozpoczyna się w momencie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Szkoda może zostać zgłoszona nawet w dniu zdarzenia. Ubezpieczyciel bada przyczyny i okoliczności zdarzenia, określa rozmiar szkody oraz osoby odpowiedzialne za zdarzenie, po czym wydaje odpowiednią decyzję - mówi Joanna Zdrojewska.
Likwidacja szkody osobowej jest o wiele bardziej skomplikowanym procesem. Zgłoszenia dokonuje się w ten sam sposób jak w przypadku szkody majątkowej, a towarzystwo ubezpieczeniowe również informuje o wymaganych dokumentach. Wysokość wypłaty jest uzależniona jednak od szczegółowo udokumentowanych kosztów. Dokumentacja, którą otrzymujemy po wizycie w szpitalu będzie tutaj niewystarczająca, gdyż może zostać zbagatelizowana.

- Jednym z najczęstszych obrażeń doznanych w kolizjach drogowych jest uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym. W takim przypadku, bez dokładnej dokumentacji, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci minimalną kwotę lub wyda decyzję odmowną. W najlepszym przypadku może zaproponować podpisanie ugody na kwotę 1000-2000 zł, tym samym uwalniając się od dalszej odpowiedzialności za zdarzenie - mówi Radosław Romański.
Taki uraz wymaga dalszych konsultacji lekarskich, niekiedy rehabilitacji i dodatkowego leczenia.

- Osoba poszkodowana powinna wybrać się do neurologa oraz poradni zdrowia psychicznego. Stwierdzone obrażenia kręgosłupa i towarzyszące im inne dolegliwości w postaci zespołu bólowego, korzeniowego, stresu pourazowego, nerwicy, z których często nasi klienci nie zdają sobie sprawy, w znaczny sposób wpływają na wysokość przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Proces poprawnej likwidacji szkód osobowych jest bardzo skomplikowany i rzadko osoba poszkodowana będzie w stanie sama ubiegać się o odszkodowanie - dodaje Radosław Romański.
Kiedy najlepiej rozpocząć ubieganie się o odszkodowanie za szkody osobowe?

Czas na zgłoszenie sprawy jest obwarowany terminami przedawnienia roszczeń, warto jednak nie zwlekać z tym uprawnieniem. Łatwiej na początku zgromadzić dokumentację związaną z wypadkiem oraz z leczeniem, gdyż lepiej pamięta się szczegóły zdarzenia, dotyczy to także świadków. W sytuacji, kiedy leczenie jest skomplikowane i trudne, trwa wiele miesięcy czy lat, ubezpieczyciel ma możliwość wypłaty wcześniej tak zwanej kwoty bezspornej lub nawet przyznać rentę - tłumaczy Wojciech Pancerz.

Panuje przeświadczenie, że szkodę powinno się zgłaszać po zakończeniu leczenia. Ubezpieczyciele często informują, że dokumenty powinny być dostarczone dopiero po całkowitym leczeniu, jednak tak być nie powinno. Lekarz orzecznik w towarzystwie ubezpieczeń nie ma możliwości oceny uszczerbku na zdrowiu, jeśli jesteśmy już zdrowi. Szkoda powinna być zgłoszona od razu lub wkrótce po zdiagnozowaniu i konsultacjach z lekarzami.

- Jest również inna kwestia dotycząca tego zagadnienia. Bardzo często osoby poszkodowane wymagają natychmiastowego leczenia u specjalistów lub rehabilitacji, której nie mogą otrzymać w ramach NFZ. Wtedy przynajmniej część świadczenia przyznana przez ubezpieczyciela w ramach kwoty bezspornej może umożliwić dalsze leczenie i tym samym szybszy powrót do zdrowia - dodaje Radosław Romański.
Nietrzeźwy sprawca

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nietrzeźwym sprawcą, to oprócz odpowiedzialności karnej, będzie musiał ponieść koszty wypłaconego odszkodowania. Jest to tak zwany regres ubezpieczeniowy.

- W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeń będzie domagać się zwrotu wszystkich kwot wypłaconych dla osoby poszkodowanej z tytułu szkody, którą ten sprawca spowodował. W przypadku zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym będą to wszystkie świadczenia przyznane rodzinie osoby zmarłej - tłumaczy Radosław Romański.
Koszty

Samodzielnie zgłaszając szkodę i doprowadzając sprawę do końca nie poniesiemy żadnych kosztów. Jeśli zgłosimy się do profesjonalnego pełnomocnika, który w naszym imieniu wystąpi z roszczeniem i poprowadzi przez wszystkie procedury, musimy liczyć się z zapłatą prowizji. Jest ona z reguły wyrażana w procentach i wynosi ok. 20 proc. uzyskanej kwoty. Co istotne, zgłaszając się do kancelarii odszkodowawczej nie ponosimy z góry żadnych kosztów. Wynagrodzenie podmiotów reprezentujących poszkodowanego jest wypłacane dopiero po przyznaniu odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. Koszty ponoszone przez osobę poszkodowaną, która zgłosi się do pełnomocnika zależą głównie od kategorii spraw, jej stopnia skomplikowania i nakładu pracy poświęconego w sprawie.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (30)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wydarzenia