Wiadomości

Taryfikator mandatów w Polsce

Wysokość mandatu za przekroczenie prędkości w Polsce wynosi od 50 zł do 500 zł.
Wysokość mandatu za przekroczenie prędkości w Polsce wynosi od 50 zł do 500 zł. fot. Agnieszka Potocka / Trojmiasto.pl

W roku 2021 kierowcy muszą się liczyć z mandatami w wysokości od 50 do 800 zł. Kwota grzywny jest jednak zależna od rodzaju wykroczenia i może być sumą kilku przewinień. Najdotkliwiej ukarani zostaną właściciele aut osobowych bez wykupionego ubezpieczenia OC. Kara może sięgnąć 5600 zł.Mandaty w Polsce są:

zbyt surowe, powinny być dużo niższe 21%
adekwatne 21%
zbyt niskie, powinny być zdecydowanie bardziej dotkliwe 58%
zakończona Łącznie głosów: 824
Zacznijmy od mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości. Najniższy mandat za szybką jazdę wynosi 50 zł, a najwyższy 500 zł. Surowość kary zależy od tego, o ile kilometrów kierowca przekroczy dozwoloną prędkość. Przedziałów jest kilka.

Pamiętajmy także, że dodatkową karą za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym jest zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.

mat. rankomat.pl
Do powyższych kwot należy także dodać punkty karne przyznawane obligatoryjnie (od 11-20 km/h - 2 pkt karne, od 21-30 km/h - 4 pkt karne, od 31-40 km/h - 6 pkt karnych, od 41-50 km/h - 8 pkt karnych, od 51 km/h - 10 pkt karnych). Warto przypomnieć, że dozwolony limit punktów karnych dla osób posiadających prawo jazdy od ponad roku wynosi 24 pkt. Natomiast dla młodocianych kierowców, którzy uprawnienia mają krócej niż 12 miesięcy, limit jest mniejszy - wynosi 20 pkt.

Bardzo często na wysokość mandatu składają się dodatkowe przewinienia kierowcy. Z takimi sytuacjami najczęściej spotykają się policjanci z drogówki zasiadający w nieoznakowanych radiowozach, z których rejestrowane są wykroczenia.

Przykładowo, kierowca oprócz przekroczenia dozwolonej prędkości po drodze dopuścił się przejechania na czerwonym świetle i wyprzedzania w niedozwolonym miejscu, a do tego poruszał się bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji funkcjonariusze zsumują wszystkie wykroczenia i jak nietrudno się domyślić, nie będzie to niski rachunek.

Dodajmy tylko, że jeśli kierowca podczas tej niefortunnej przejażdżki kilkukrotnie np. wyprzedzał w niedozwolonym miejscu - to za to wykroczenie zapłaci raz.

Czytaj także: Policja kupi 350 laserowych mierników prędkościmat. rankomat.pl
W powyższej tabelce wyszczególniono kilka przewinień, począwszy od bolączki wielu kierowców, czyli niezapinania pasów, przez korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, aż po parkowanie na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Za to ostatnie wykroczenie policjanci mogą wlepić mandat w wysokości aż 800 zł.

Warto również przypomnieć, że 1 czerwca 2021 roku w życie wejdą nowe przepisy. Dotyczą m.in. pierwszeństwa pieszych w momencie wchodzenia na przejście, maksymalnej dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym obowiązującej przez całą dobę czy zachowania bezpiecznej odległości na drogach ekspresowych i autostradach.

Czytaj także: Nagrał pracę nieoznakowanego radiowozumat. rankomat.pl
Wysoką grzywnę zapłacą właściciele aut bez ważnej polisy OC. Wysokość kary uzależniona jest od okresu przerwy w ochronie, rodzaju pojazdu, a także płacy minimalnej w Polsce na dany rok. W 2021 roku płaca wzrosła z 2600 do 2800 zł brutto. A to oznacza, że maksymalny mandat za brak OC w przypadku aut osobowych może wynieść dwukrotność płacy minimalnej, czyli 5600 zł. Dla pojazdów ciężarowych to nawet 8400 zł.

Poniżej przedstawiamy niepełne zestawienie taryfikatora mandatów na rok 2021. Wymieniliśmy kilkadziesiąt często popełnianych wykroczeń:

 • Zajmowanie więcej niż jednego wyznaczonego na jezdni pasa ruchu - 150 zł.
 • Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem - 250 zł.
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy - 100 zł.
 • Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane - 150 zł.
 • Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga - 150 zł.
 • Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera - 150 zł.
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa - 100 zł.
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem - 150 zł.
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem - 200 zł.
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami - 100 zł.
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego - 150 zł.
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze - 150 zł.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu - 100 zł za każdą osobę, ale nie więcej niż 500 zł.
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji - 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu - 300 zł.
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru - 200 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu - 250 zł.
 • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie - 100-300 zł.
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym - 50-200 zł.
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 500 zł.
 • Utrudnianie ruchu podczas cofania - 50-200 zł.
 • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach - 200 zł.
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi - 200 zł.
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania - 250 zł.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 300 zł.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi - 300 zł.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach - 300 zł.
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi - 300 zł.
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu - 300 zł.
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony - 200 zł.
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 350 zł.
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 300 zł.
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu - 350 zł.
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną - 350 zł.
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 350 zł.
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów - 350 zł.
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić - 350 zł.
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią - 350 zł.
 • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe - 300 zł.
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 zł.
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym - 250 zł.
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 zł.
 • Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 200 zł.
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni - 100 zł.
 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych - 100 zł.
 • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym - 100 zł.
 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza - 100 zł.
 • Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem - 250 zł.
 • Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe - 250 zł.
 • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach - 250 zł.
 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 200 zł.
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 zł.
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 zł.
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby - 200 zł.
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności - 150-300 zł.
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 200 zł.
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych - 100 zł.
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne - 100 zł.
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu - 50 zł.
 • Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem - 100 zł.
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic - 50 zł.
 • Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem - do 300 zł.
 • Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji - 100 zł.
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym - 100 zł.
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu - 500 zł.
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 300-500 zł.
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień - 300 zł.
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia - 50-200 zł.
 • Niestosowanie się do znaków B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą" - 250 zł.
 • Niestosowanie się do znaków B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." - 250 zł.
 • Niestosowanie się do znaków C-12 "ruch okrężny" - 250 zł.
 • Niestosowanie się do znaków P-4 "linia podwójna ciągła" - 200 zł.
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" - 100 zł.
 • Niestosowanie się do znaku P-20 "koperta" - 100 zł.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (94)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Wydarzenia

Sprawdź się

Co to jest CDI?